Registraties, kosten en vergoedingen

Registraties

Ik ben aangesloten bij de Vereniging voor Integraal Therapeuten (vit-therapeuten.nl). Zo houd ik contact met collega’s in het veld. Voor u als cliënt is dit belangrijk omdat daarmee de kwaliteit van mijn begeleiding en mijn praktijkvoering wordt gewaarborgd. Verder betekent dit dat cliënten aanspraak kunnen maken op restitutie van (een deel van) de kosten van de begeleiding (zie de paragraaf hieronder voor details). Verder ben ik lid van de koepelorganisatie RBCZ, waardoor cliënten beschermd zijn middels het klacht- en tuchtrecht van de SCAG.

Kosten en betalingsvoorwaarden

Het tarief dat ik hanteer is € 90,= per consult. Dit geldt voor afspraken met uw zoon/dochter, voor intakes, tussentijdse en eindgesprekken met ouders en afstemmingsgesprekken of overleg met derden per 60 minuten. Verder (telefonisch) overleg naar rato van de duur van het gesprek.

Afspraken die minimaal 24 uur tevoren zijn geannuleerd, worden niet in rekening gebracht. Bij later afzeggen worden de kosten van de vrijgehouden consulttijd wel doorberekend.

U ontvangt maandelijkse facturen die u zelf dient te voldoen (betalingstermijn 14 dagen). Indien u op basis van uw polisvoorwaarden recht heeft op teruggaaf, kunt u de factuur indienen bij uw zorgverzekeraar.

Vergoedingen en teruggaaf door zorgverzekeraars

Mijn registraties kunnen recht geven op teruggaaf van een deel van de kosten, afhankelijk van de zorgverzekeraar en polisvoorwaarden die u hebt gekozen. Via deze link vindt u een overzicht van de maatschappijen die in 2021 mijn begeleiding hebben opgenomen in een deel van hun polissen. U kunt ook zelf contact opnemen met uw zorgverzekeraar om te toetsen óf, en zo ja op hoeveel restitutie u recht hebt. Houd daarbij de gegevens uit onderstaande tabel bij de hand. Doorgaans valt mijn vorm van begeleiding onder complementaire, aanvullende of alternatieve zorg/therapie.